Grzegorz Rusak, spiritus movens Bab Pruskich

Poznaliśmy się  w okolicach 2003/2004 roku, gdy na zaproszenie Polsko-Amerykańskiego Programu Rozwoju Produktów Lokalnych „Agro-Smak” wziąłem udział w warsztatach grupy roboczej mającej na celu utworzenie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Doktor, opromieniony sławą wieloletniego dyrektora Domu Polonii w Pułtusku był gwiazdą tychże warsztatów Kucharz, gawędziarz i propagator polskiego tradycyjnego jedzenia stał się spiritus movens projektu Mazurski Feniks, w wyniku którego powstały […]

Czytaj dalej